Valoilmiölle kunniamaininta Horisontti-työryhmältä

Horisontti jakoi 24.4.2023 valtakunnallisen yleisötyöteko -tunnustuspalkinnon ensimmäistä kertaa. Tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin ja esittävän taiteen alaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen edellisen vuoden aikana. Horisontti-työryhmä valitsi Ateneumin taidemuseon Mun Ateneum -hankkeen (2021-2022) vuoden 2022 yleisötyöteoksi ja kunniamaininnat saivat Hämeenlinnalainen Valoilmiö-festivaali sekä Helsingin kaupunginmuseon ja Taiteen sulattamon yhteistyössä toteuttama “Kokemuksia hulluudesta” -projekti, joka palkittiin kunniamaininnalla ajankohtaisen ja tärkeän aiheen – mielenterveyden – ansiokkaasta esilletuomisesta. 

Horisontti-työryhmä haluaa nostaa esiin palkinnolla huomionarvoisia kulttuuri- ja taidekentän yleisötyötekoja sekä lisätä yleisötyöhön liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. Ateneumin Mun Ateneum -hanke on ammattitaidolla toteutettu kokonaisuus, jonka kohderyhmänä ovat olleet peruskoulun 5.-6. -luokkalaiset ympäri Suomen. Mun Ateneum -hankkeessa oppilaat ovat saaneet keinoja taiteen tulkitsemiseen ja hanke on rohkaissut osallistujia myös tekemään itse. Oppilaat ovat päässeet pohtimaan ja keskustelemaan omista näkökulmistaan, mutta myös oppineet havainnoimaan ja ymmärtämään muiden näkemyksiä. Hankkeen saavutettavuutta on huomioitu mm. toteuttamalla hanke suomeksi, ruotsiksi ja selkokielellä. Mun Ateneum on toteutettu ikäryhmää innostaen, toteutuksessa on huomioitu koulujen opetussuunnitelmien tavoitteet sekä tuettu opettajien työtä valmiilla tuntisuunnitelmilla ja opetusmateriaaleilla. Valitsijaraati haluaa nostaa esiin hankkeen vaikutukset Ateneumin omiin rakenteisiin ja perustoimintaan. Hankkeessa kehitetyt opetusmenetelmät ovat esimerkiksi vaikuttaneet museon yleiseen opastustoimintaan. Ansiokasta on myös yhteistyö Helsingin yliopiston tutkimushankkeen “OMA Ateneum – Osallisuus ja monialainen oppiminen koulun ja taidemuseon yhteistyössä” kanssa. 

Osallistava Valoilmiö

Horisontti-työryhmä antoi kunniamaininnan viime vuonna pilotoidulle Kulttuurikeskus ARX:in Valoilmiö -festivaalille, jossa osallisuutta ajateltiin monitasoisena prosessina, jossa osallistujat pääsivät mukaan valotapahtuman tekemisen eri vaiheisiin: suunnitteluun, toteuttamaan osia teoksesta tai tekemään teoksia kokonaan itse. Horisonttiryhmän valintaperusteissa kerrotaan, että ”festivaali tavoitti alueellisesti merkittävän määrän katsojia ja toiminnassa huomioitiin alueellisten erityispiirteiden lisäksi osallistujaryhmien tarpeita. Valoilmiö-festivaali nosti esille usein marginaaliseen asemaan jäävää valotaidetta helposti lähestyttävässä muodossa.”

Horisontti on kulttuuri- ja taidealan yleisötyötahoista muodostettu työryhmä. Työryhmään kuuluu Museopedagogisen yhdistys Pedaali ry:n, esittävän taiteen Yleisötyökillan ja Suomen sinfoniaorkesterit ry:n yleisötyöfoorumin edustajat.

 Valoilmiö-festivaalista vastaavaan tuotantotiimiin kuuluvat Minna Haveri, Laura Kauppinen, Riikka-Leena Puistoja ja Auni Tuovinen Kulttuurikeskus ARXista.

Horisontti-palkinnon ja -kunniamaininnan saajat yhteiskuvassa
Horisontti-palkinnon ja -kunniamaininnan saajat yhteiskuvassa

Lisätietoja palkinnosta: 

Horisontti-työryhmän yhteyshenkilö Pirjo Virtanen P. 050-3315433 pirjohannele.virtanen@gmail.com 

Valoilmiö-festivaali Minna Haveri p. 040 8696374 minna.haveri@hameenlinna.fi 

Mun Ateneum -hanke Inka Yli-Tepsa p. 050 467 4547 inka.yli-tepsa@ateneum.fi 

Kokemuksia hulluudesta -hanke Eveliina Lafghani p. 0505227632 info@taiteensulattamo.fi

Pirkko Madetoja p. 040 3345180 pirkko.madetoja@hel.fi