Valoilmiön teoshaku vuodelle 2024 on avattu 

Hämeenlinnan Valoilmiö kaupunkifestivaali etsii teoksia ja teosehdotuksia vuoden 2024 festivaalille. Valoilmiö on vuonna 2022 pilotoitu osallistava kaupunkifestivaali, jonka teemana on valo. Kolmepäiväinen tapahtumakokonaisuus ajoittuu vuosittain Lapsen oikeuksien viikolle marraskuussa. 
 
Kolmipäiväinen festivaali on suunnattu kaikille kaupunkilaisille. Festivaali koostuu kaupunkitilaan rakentuvasta reitistä, jonka varrelta löytyy teoksia, työpajoja sekä tapahtumallisia kokonaisuuksia. Vuonna 2023 Valoilmiössä laskettiin kolmen päivän aikana yhteensä 35 000 asiakaskohtaamista neljällätoista teos- ja työpajapisteellä.  
 
Valoilmiö mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuuden festivaalin teosten suunnittelussa, toteutuksessa tai kohtaamisessa. Lasten ja nuorten osallisuus tapahtuu ennen kaikkea festivaalia valmistelevissa työpajoissa, mutta osa teoksista osallistaa kävijöitä myös festivaalin aikana. Festivaalista vastaa Kulttuurikeskus ARX, joka tuottaa lasten- ja nuorten kulttuuripalveluita Hämeenlinnassa. 

Etsimme teoksia vuoden 2024 Valoilmiö-festivaalille, joka järjestetään 21.–23.11. Teokset voivat olla valmiita, olemassa olevia teoksia tai täysin uusia kokonaisuuksia. Teosten ei tarvitse edustaa ns. perinteistä valotaidetta, vaan kyseessä voi olla esimerkiksi yhteisö- tai ympäristötaideteos tai monitaiteinen esitys, joka hyödyntää valotaiteen keinoja. 

Teosehdotukset lähetetään verkkolomakkeella. Teosehdotuksen tulee olla perillä 14.4.2024 klo 24 mennessä. 

Osallisuus ja Valoilmiö 

Valoilmiö on osallistava kaupunkifestivaali. Vuoden 2023 teosten tekoprosesseihin osallistui yhteensä 1500 lasta ja nuorta ennen festivaalia. Lisäksi festivaalin aikana kävijöillä oli mahdollisuus kokea interaktiivinen teos, kokea taidetta lisätyn todellisuuden keinon ja tehdä valokokeiluja erilaisissa työpajoissa. 
 
Valoilmiö-festivaali kehittää erilaisia lasten ja nuorten osallisuuden muotoja. Festivaalin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin toimijuutta ja luoda linkkejä ammattilaistaiteilijoiden ja yleisöjen välille. Valoilmiö tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea teosten syntyprosessien eri vaiheet sekä kokea oman osallisuuden merkityksellisyys.  

Valoilmiön tekijät haluavat rohkaista taiteilijoita 

Valoilmiön tuottaa Kulttuurikeskus ARX. ARXin monialainen osaaminen lastenkulttuurista ja taidekasvatuksesta sekä festivaalituottamisesta on mukaan valittujen taiteilijoiden tukena läpi prosessin. ”Emme ole kiinnostuneita ainoastaan valmiista teoksista, vaan haluamme tulla myös yllätetyiksi ja haastetuiksi”, sanoo festivaalin kuraattori Minna Haveri. ”Yhdessä taiteilijoiden ja ammattilaisten kanssa voimme luoda myös uusia ja ennennäkemättömiä osallisuuden tapoja, jotka tarjoavat lapsille ja nuorille etupenkkipaikan taiteen maailmaan”, hän jatkaa. ”Meille voi esittää myös kysymyksen, että miten osallisuus voisi näkyä juuri minun teoksessani”, osallisuudesta vastaava taidekasvattaja Auni Tuovinen täydentää rohkaisten taiteiljoita. ”Aiempaa kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ei tarvitse olla.”  

Valoilmiön teoksia on ollut työstämässä eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Suurin osa osallistavista prosesseista toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmien kanssa. Osa valmistelevista pajoista on mahdollista toteuttaa tarvittaessa jo kevään 2024 aikana.

Lisätietoja:

Teosvalinnat ja tiedustelut
Minna Haveri
minna.haveri@hameenlinna.fi
0408696374

Osallisuuteen liittyvät kysymykset
Auni Tuovinen
auni.tuovinen@hameenlinna.fi
0405303110