HÄX

Mikä HÄX?!

Hämeenlinnassa lanseerataan uusi kulttuuripalvelujen brändi HÄX. HÄX muodostaa kaupunkikulttuurin alustan Hämeenlinnassa toteutettaville tapahtumille ja työpajoille. Se on monitaiteinen, monimuotoinen ja monipaikkainen nuorisokulttuurin vapaakenttä.  Muuttuvasta luonteestaan …

HÄX

Mikä HÄX? HÄX on nuorille suunnattu kaupunkikulttuurin alusta Hämeenlinnassa. HÄX on monitaiteinen, monimuotoinen ja monipaikkainen kulttuurin vapaakenttä. Aikana X sisältö X määritellään yhdessä osallistuvien nuorten …